1606, 2023

Η ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Στο ΦΕΚ 2802/26-04-2023, Τεύχος Β’, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 2846/Β 4-461/21-04-2023 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορά τη νέα απογραφή του ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού της Χώρας (βλ. Παράρτημα Ι), με βάση τον οποίο καθορίζεται ο αριθμός των νέων φαρμακείων που δύνανται να ιδρύονται στις διάφορες εδαφικές – διοικητικές υποδιαιρέσεις της χώρας κατά την αναλογία […]