912, 2022

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: Ο νέος νόμος για τις συνενώσεις των φαρμακείων, την προτεραιότητα στη λήψη άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και την προμήθεια με φάρμακα των πλοίων, αεροπλάνων και δομών του δημοσίου από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4999/07-12-2022 (ΦΕΚ Α’ 225) υπό τον τίτλο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα στα άρθρα 50 έως 52.

Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο 50 ο φαρμακοποιός που λαμβάνει σύνταξη (το 70% ή το […]