2410, 2022

ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Έλαβα γνώση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (Σ/Ν) για τις συνενώσεις φαρμακείων. Στο δίλημμα δε «αρεστός» ή «χρήσιμος» επιλέγω, όπως πάντα, «χρήσιμος».

Καταλήγω αβίαστα στο συμπέρασμα, με την πρώτη κιόλας, δίχως καν δεύτερη ανάγνωση, ότι το Σ/Ν είναι ένα σοβαρά λαθεμένο και «λειψό» κείμενο, τόσο από νομικής, όσο και από ουσιαστικής πλευράς, που αντί να προάγει τον […]