1. Διατίθενται άδειες φαρμακείου στους Δήμους Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας. Διαδικασία: κατάρτιση του φαρμακείου ή μεταφορά και στη συνέχεια συστέγαση – αποσυστέγαση.
  2. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για απόκτηση επιχειρήσεων φαρμακείων στην Αττική με μηνιαίο τζίρο άνω των 30.000 ευρώ. Διαδικασία: συστέγαση – αποσυστέγαση.