2001, 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Στο ερώτημα χρήσιμος ή αρεστός, επέλεγα και επιλέγω: χρήσιμος.

Χρήσιμος λοιπόν, έστω και μη αρεστός. Αλλά τούτο έχει ελάχιστη σημασία. Το πολύτιμο διακύβευμα είναι η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από το ποιος βλάπτεται ή ωφελείται από τις κάθε φορά εφαρμοστέες και επίμαχες διατάξεις της.

Πολλοί φαρμακοποιοί ζήτησαν να καταθέσω την άποψή μου για […]