2401, 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΟΣΦΕ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΩΝΗ

Ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος Πάνος Καπώνης, συνοδοιπόρος από τα πολύ παλιά χρόνια και αφοσιωμένος νομικός συμπαραστάτης του κλάδου των φαρμακοποιών, όπως άλλωστε και εγώ, ανάρτησε στις 24-01-2019 στην ιστοσελίδα του δικηγορικού του γραφείου (www.caponislawfirm.com) το παρακάτω σχόλιο:

Τα «ασυμβίβαστα» του Π.Δ. 64/2018 – Η έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ

Επ’ […]

2301, 2019

ΤΟ ΣτΕ, ΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018

Στις 21-01-2019, η Πρόεδρος του ΣτΕ, με προσωρινή διαταγή της (βλ. Παράρτημα 1), ανέστειλε την εφαρμογή της εξάμηνης προθεσμίας που τάσσεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. για την εναρμόνιση των εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων (συστεγασμένα ή όχι, στις οποίες εταίρος ή εταίροι έχουν τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 5γ του Π.Δ. 64/2018) προς […]