811, 2018

«ΒΟΜΒΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ (ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ)

Το Υπουργείο Υγείας, σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, γνωστοποίησε επίσημα τη θέση του για τα ασυμβίβαστα των φαρμακοποιών ως προς τη συμμετοχή τους σε εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων. Υποστηρίζει ότι «στην απαγορευτική διάταξη της παρ. 5 (γ’) του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2018 εμπίπτει κάθε φυσικό πρόσωπο με τις συγκεκριμένες ιδιότητες που αναφέρονται […]