Τριακόσιες εβδομήντα (370) ημέρες μετά την δημοσίευση της υπ’ αρ. 1804/07-07-2017 απόφασης της ΣτΕ που ακύρωσε την ΚΥΑ 36277/2016, σχετική με την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, ως αντισυνταγματική, δημοσιεύθηκε το ΠΔ 64/2018 με τον προαναφερόμενο τίτλο.

Habemus λοιπόν το τελευταίο κομμάτι του παζλ που ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων, ανοίγοντας πλέον το δρόμο και για τη σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, δραστηριότητα που είχε ανασταλεί.

Το ολοκληρωμένο αυτό θεσμικό πλαίσιο συγκροτείται από τρία νομοθετήματα:

α. Το άρθρο 64 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ τ. Α’ 201) που ρυμίζει:

– Τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιούς και ιδιώτες.

– Τα κριτήρια προτεραιότητας στην αδειοδότηση των φαρμακείων.

– Τον χρόνο και τη διαδικασία χορήγησης αδειών ιδρύσεως σε κενές θέσεις (δύο φορές το χρόνο)

β. Το άρθρο 257 του Ν. 4512/17-01-2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 5) που ρυθμίζει τα ζητήματα του ωραρίου και του προσωρινού κλεισίματος  του φαρμακείου και

γ. Το μόλις δημοσιευθέν ΠΔ 64/2018 που επαναλαμβάνει με ακρίβεια τις ρυθμίσεις της ακυρωθείσας ΚΥΑ 36277/2016, με δύο ωστόσο αλλαγές.

Η πρώτη αφορά το ποσοστό συμμετοχής του φαρμακοποιού στη συστηνόμενη ΕΠΕ μεταξύ ιδιώτη και φαρμακοποιού για την εκμετάλλευση φαρμακείου (αδειούχος ο ιδιώτης – συνεταίρος ο υπεύθυνος φαρμακοποιός).

Η ελάχιστη συμμετοχή του φαρμακοποιού στο εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται στο 33% αντί του 20%.

Η δεύτερη αναφέρεται σε δευτερεύοντα ζητήματα ασυμβίβαστου για τη συμμετοχή ιδιωτών ή εταιρειών σε εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων.

Η κατάτμηση του θεσμικού πλαισίου σε τρία κομμάτια δεν διευκολύνει την κατανόησή του από τους ενδιαφερόμενους. Είναι για τούτο αναγκαία μια συνδυαστική ανάλυση των άνω διατάξεων, την οποία προτίθεμαι να επιχειρήσω μετά την επάνοδό μου στην Ελλάδα από το εξωτερικό (19-07-2018).

Για να δείτε τα κείμενα των νομοθετημάτων πατήστε στα αντίστοιχα παραρτήματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι           ΠΔ 64/2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ         Άρθρο 64 Ν. 4509/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ        Άρθρο 257 Ν. 4512/2018

ΥΓ. Τελική εκτίμηση: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων κατατάσσεται στα πλέον φιλελεύθερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνω ειδικότερα τη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας των φαρμακείων. Υπάρχει σε άλλη χώρα στον κόσμο τέτοιο καθεστώς;

Η απελευθέρωση του ωραρίου ήδη έχει κριθεί ως συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο με απόφαση του ΣτΕ του έτους 2013.

Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και η δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων από ιδιώτες – μη φαρμακοποιούς. Σημειώνω ότι και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ζήτημα αυτό (ιδιοκτησιακό) δεν λένε κάτι διαφορετικό. Απλά διαβάζονται στρεβλά στην Ελλάδα.

Μοναδικό εναπομένον όραμα και αφήγημα του κλάδου των φαρμακοποιών: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, με σκοπό τις οικονομίες κλίμακος, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας. Χρειάζεται για τούτο σοβαρό και μελετημένο νομικό πλαίσιο. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά δυστυχώς δίχως άλλη εναλλακτική . Τελεία και παύλα.

Αθήνα, 12-07-2018

Χρήστος Αρβανίτης

arvanitislaw.gr