1207, 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 64/2018 (ΦΕΚ τ. Α’ 124/11-07-2018) «Ρυθμίσεις Επαγγέλματος Φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου», με έναρξη ισχύος από 22-07-2018

Τριακόσιες εβδομήντα (370) ημέρες μετά την δημοσίευση της υπ’ αρ. 1804/07-07-2017 απόφασης της ΣτΕ που ακύρωσε την ΚΥΑ 36277/2016, σχετική με την ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων, ως αντισυνταγματική, δημοσιεύθηκε το ΠΔ 64/2018 με τον προαναφερόμενο τίτλο.

Habemus λοιπόν το τελευταίο κομμάτι του παζλ που ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει την ίδρυση και λειτουργία των […]