2305, 2018

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: Δ.ΕΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57/2018, 58/2018: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α. Με την απόφαση 57/2018 ερμηνεύθηκε ορθά το άρθρο 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31) που θεσπίζει πληθυσμιακά όρια για την αδειοδότηση των φαρμακείων (παράγραφος 1) και προσδιορίζει στην παράγραφο 3:

Την αναλογία των φαρμακείων που δύνανται να ιδρύονται και λειτουργούν σε μία συγκεκριμένη εδαφική περιοχή της χώρας (διοικητική υποδιαίρεση) με βάση τον πληθυσμό […]