Από τα δημοσιεύματα θεσμικών και μη παραγόντων στο διαδίκτυο, εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου, είμαι εκστασιασμένος από το μέγεθος της σύγχυσης που επικρατεί στον κλάδο σε σχέση με το «ιδιοκτησιακό» των φαρμακείων.

Αυτά που διαβάζω ανταποκρίνονται μόνον σε σφοδρές επιθυμίες. Σίγουρα δεν στηρίζονται σε βάσιμα νομικά επιχειρήματα.

Τις ακριβείς νομικές διαστάσεις του ζητήματος είχα αναλυτικά εκθέσει στην από 30-09-2015 ανάρτησή μου στην ιστοσελίδα www.arvanitislaw.gr, σημειώνοντας το φόβο μου ότι ο κλάδος των φαρμακοποιών μπορεί να υποστεί ανήκεστο βλάβη από κεκτημένη ταχύτητα, δίχως να έχει γίνει χρήση της κοινής λογικής.

Δεν χρειάζονται αλλαγές στις εκεί αναφερόμενες σκέψεις … μόνον επικαιροποίηση.

Θα τοποθετηθώ γενικότερα στο θέμα, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, γιατί εκτιμώ ότι μόνον η ακριβής ενημέρωση, όσο δυσάρεστη και αν είναι, μπορεί να είναι ωφέλιμη σε αυτούς που τη ζητούν και την έχουν ανάγκη για το σχεδιασμό της επαγγελματικής διαδρομής τους. Όλες οι άλλες θέσεις είναι επικίνδυνες και μπορούν να εκθέσουν άδικα ανθρώπους.

Προς το παρόν, και πρακτικά, μετά την ψήφιση του νόμου, ενεργοποιείται η διαδικασία χορήγησης νέων αδειών ιδρύσεως φαρμακείων μόνον σε φαρμακοποιούς, κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών κριτηρίων, με σκοπό τη συστέγαση με ήδη λειτουργούντα φαρμακεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 1963/91 και 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011.

Όλα τα υπόλοιπα θα εξελιχθούν σε δεύτερο χρόνο.

Χρήστος Αρβανίτης

21-12-2017