3008, 2017

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΤΗΣ ΚΥΑ 36277/2016 ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Α. Στις 18 Αυγούστου εστάλη στις Περιφέρειες η υπ’ αρ. Γ5(β) Γ.Π./61495/17-08-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας με το εξής περιεχόμενο:

«Μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 1804-1807/06-07-2017 αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκε η ΚΥΑ 36277/2016, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να μην προχωρήσουν στην έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που βασίζονται στην ακυρωθείσα κανονιστική πράξη».

Σε […]