Στο site του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναρτήθηκε στις 13-01-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Ηλία Δημητρέλου υπό τον τίτλο «Συστεγάσεις Φαρμακείων», που αναφέρεται στο χρόνο σύστασης των εταιρειών συστεγάσεως φαρμακείων.

Είναι απόλυτα ορθή και επαρκώς τεκμηριωμένη η θέση του συναδέλφου περί του ότι η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας των συστεγασμένων φαρμακείων γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των συστεγασμένων φαρμακείων από την αρμόδια Περιφέρεια, αφού θα έχει προηγηθεί η επιθεώρησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 και, προσθέτω, με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ευελπιστώ ότι μετά την παραπάνω παρέμβαση του Π.Φ.Σ., θα αρθεί κάθε σχετική αμφισβήτηση και όλες οι Περιφέρειες της χώρας θα συντονισθούν ομοιόμορφα, ενεργώντας σύμφωνα με την άνω ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

 

Αθήνα, 16-01-2017

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr