Με την Κ.Υ.Α. Γ5(β)Γ.Π.οικ.36277/23-05-2016 (ΦΕΚ 1445 τ. Β’) θεσμοθετήθηκε το οριστικό νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων στη Χώρα, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες (Κ.Υ.Α. 82829/29-10-2015 και 6915/29-01-2016 που καταργήθηκαν).

Με τη νέα Κ.Υ.Α., μέχρι να αποδειχθεί ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτό το χώρο και τόπο, τα 2/3 των Ελλήνων φαρμακοποιών θα έχουν αλλάξει επάγγελμα. Ολίγα τινά:

  1. Ολοκληρώθηκε (ίσως!!!), με ρητό πλέον τρόπο, η είσοδος του ιδιωτικού κεφαλαίου στο χώρο των φαρμακείων στις εμπορικότερες περιοχές των πόλεων.

Παράδειγμα: Ισχυρός ιδιώτης θα συστήσει επιτρεπτώς εταιρεία με ένα λειτουργούν φαρμακείο της Πλατείας Βικτωρίας και θα το μεταφέρει στο ωραιότερο κατάστημα στην οδό Ερμού, στο Σύνταγμα.

Μέτοχος με 99% και διαχειριστής ο ιδιώτης. Κομπάρσος με 1% ο φαρμακοποιός. Πλήρης ταπείνωση και υπαλληλοποίηση.

Το ίδιο θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Από μία πάροδο στις 40 Εκκλησιές, το φαρμακείο θα κάνει παρέα με το Λευκό Πύργο.

Με λίγα λόγια. Αρκούν 30 ισχυροί παίκτες x 10 άδειες = 300 φαρμακεία στις εμπορικότερες περιοχές της χώρας. Ας μετρηθούν οι φαρμακοποιοί που θα εξακοντισθούν στα αποδυτήρια.

Με την Κ.Υ.Α. Νο. 1 (82829/29-10-2015) δόθηκε η δυνατότητα εμπλοκής των ιδιωτών στο «ιδιοκτησιακό» των φαρμακείων με τη λήψη άδειας ιδρύσεως επ’ ονόματί τους, σε κενές θέσεις, συστήνοντας υποχρεωτικά ΕΠΕ με αδειούχο – υπεύθυνο φαρμακοποιό, κάτοχο 20% των εταιρικών μεριδίων. Το μέτρο δεν ικανοποίησε. Από το Φλεβάρη μέχρι σήμερα, μόνον 7-9 απλοί ιδιώτες (όχι μεγαλοσυμφέροντα) έλαβαν άδεια ίδρυσης φαρμακείων σε περιφερειακά σημεία.

Με τον Δούρειο Ίππο που επεσήμανα ήδη προ 10 μηνών και εισήγαγε η νέα Κ.Υ.Α., ως δεύτερο τρόπο εμπλοκής των ιδιωτών στο ιδιοκτησιακό, είναι ζήτημα χρόνου η ουσιαστική και πλέον οικονομικά συμφέρουσα για τους ιδιώτες πλήρης άλωση του Κλάδου. Προσφορά στον Ανταγωνισμό, λέει η Έκθεση του ΟΟΣΑ. Πού; Στο φαρμακείο. Στο κατάστημα δηλαδή που το 70% του τζίρου του (φάρμακο) δεν είναι επιδεκτικό ανταγωνισμού λόγω της σταθερής λιανικής τιμής. Στο άλλο 20% (καλλυντικά) που ο ανταγωνισμός ήταν ενεργός, λόγω της πώλησης των προϊόντων αυτών και από άλλα καταστήματα. Στο υπόλοιπο 10% (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) που κατευθύνθηκε ήδη στα super market. Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του.

  1. Στις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων (ιδιώτης και φαρμακοποιός που λειτουργεί φαρμακείο), απαγορεύεται να μετέχουν ιατροί, μέτοχοι κ.λπ. διαγνωστικών κέντρων, μέτοχοι κ.λπ. φαρμακοβιομηχάνων, εισαγωγέων, αντιπροσώπων ή χονδρεμπόρων φαρμάκων, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα δραστηριοποιούμενα στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου (άρθρο 2 παρ. 5 γ, i, ii, iii, καθώς και συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού (v).

Κατά μαγικό τρόπο, όλοι οι παραπάνω αποκλειόμενοι (πλην ιατρών), με την δαιδαλώδη ρύθμιση υπό στοιχείο iv, εισέρχονται μετά φανών και λαμπάδων στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων. Αρκούν κάποιες τροποποιήσεις στα εταιρικά καταστατικά των φορέων αυτών, όσον αφορά τα εταιρικά τους μερίδια και τις λοιπές προβλεπόμενες παιδαριώδεις προϋποθέσεις. Ας ζητήσει ο Κλάδος από το Υπουργείο να δώσει κάποια παραδείγματα. Θα γελάσει κάθε πικραμένος.

Μέχρι να ανακληθεί η διάταξη αυτή θα υποστηρίζω ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη σε θολή εκτύπωση.

  1. Τα ίδια εταιρικά φαρμακεία θα λειτουργούν με τις εννέα προβλεπόμενες μορφές των εμπορικών εταιρειών. Αχταρμάς. Μεταξύ αυτών και η αφανής εταιρεία, που θεωρείται προσωπική εμπορική εταιρεία (άρθρα 285 – 292 Ν. 4072/2012). Στις αφανείς εταιρείες δύνανται να μετέχουν, δίχως να φαίνονται, όλα τα πλάσματα της γης, από αυτοκράτορες μέχρι έμποροι ναρκωτικών, προφανώς δε και όσοι έχουν τυχόν αποκλεισθεί από τις διατάξεις της ίδιας Κ.Υ.Α.
  2. Προβλέφθηκε ότι οι ατομικές επιχειρήσεις και οι παντός είδους προβλεπόμενες από την Κ.Υ.Α. εταιρείες, δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα. Η πρόβλεψη είναι μερικά ανεφάρμοστη. Ισχύει μόνο για τον φαρμακοποιό, που έχοντας μια ατομική επιχείρηση, ιδρύει και δεύτερη ατομική επιχείρηση, έχοντας λάβει δεύτερη άδεια ίδρυσης φαρμακείου.

Η Κ.Υ.Α. σκόπευε να επιλύσει το ζήτημα της περίπτωσης αυτής που αφορά τη λειτουργία δύο ατομικών επιχειρήσεων, με το ίδιο ΑΦΜ (ή μια επιχείρηση ως φορολογικό παράρτημα της δεύτερης). Η Κ.Υ.Α. ενέπλεξε και τις εταιρείες σε μη εφικτές πρακτικές, χάνοντας τον μίτο της Αριάδνης.

  1. Η Κ.Υ.Α. αφήνει κενά: α) Στο ζήτημα της συστέγασης όλων των ειδών λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείων, β) Στο ζήτημα του κληρονομητού των φαρμακείων, υπό όλες τις εκδοχές, και άλλα ακόμη.

Ένα τελευταίο: Ο Κλάδος των Φαρμακοποιών έχει διασπασθεί. Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι versus Προμηθευτικών Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών. Περί όνου σκιάς ο λόγος.

Το ζήτημα: Είναι νόμιμο και ηθικό να ιδρύουν οι Συνεταιρισμοί και εκμεταλλεύονται φαρμακεία;

Περί του ηθικού, ας αποφασίσουν οι ίδιοι.

Περί του νομίμου, εξηγώ:

Παράνομο για τρεις λόγους:

α. Για παράβαση της συνταγματικής αρχής περί ίσης μεταχείρισης σε βάρος των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.

β. Διότι ο Ν. 1667/1986 περί Συνεταιρισμών δεν προβλέπει ότι οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών (ως χονδρεμπορικές επιχειρήσεις) δύνανται να δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση (ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων).

γ. Διότι σε όλα τα Καταστατικά των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς τους η δραστηριότητα αυτή.

Διά μαγείας, ή διά της πυγμής, δεν γίνεται ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός να σταθεί στον πάγκο του φαρμακείου. Τελεία και παύλα.

Ανταγωνισμός στον εγωκεντρισμό σε πλήρη εξέλιξη.

Στη Γαλλία, άλλοι κατέλαβαν πυρηνικά εργοστάσια. Στην Ελλάδα, λυπούμαι που το λέω, οι φαρμακοποιοί απλά δεν κατάλαβαν.

Θα επανέλθω διεξοδικά, μόλις λύσω τις σπαζοκεφαλιές της Κ.Υ.Α., με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Υ.Γ.: Προβλέπω ότι στην Κ.Υ.Α. Νο. 4 θα επιτραπεί και η χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείων σε ιδιώτες, κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών κριτηρίων, με σκοπό τη συστέγαση με λειτουργούντα φαρμακεία (άρθρο 36 παρ. 6 Ν. 3918/2011). Τα αεροπορικά εισιτήρια υπό έκδοση.

Μέχρι τότε οψόμεθα.

27-05-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr