Σε σχέση με τη σημερινή μου ανάρτηση με τίτλο «Η Κ.Υ.Α. (Νο. 3) ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ» δέχθηκα ερωτήματα που επιβάλλουν τις εξής διευκρινίσεις:

Η Κ.Υ.Α. θεσπίζει δύο τρόπους εισόδου των ιδιωτών, μη φαρμακοποιών, ή και εμπορικών εταιρειών συμφερόντων τους (πλην Α.Ε.) στην ιδιοκτησία του φαρμακείου.

Πρώτος τρόπος: Με βάση τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5α, χορηγείται επ’ ονόματι του ΙΔΙΩΤΗ και όχι εταιρείας του, άδεια ίδρυσης φαρμακείου σε κενή θέση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση 2 φορές το χρόνο, Φεβρουάριο και Ιούλιο. Υποχρεωτικά δηλώνει και προσλαμβάνει ως συνεταίρο αδειούχο φαρμακοποιό. Ο τελευταίος ορίζεται και υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Συστήνεται υποχρεωτικά ΕΠΕ στην οποία ο εταίρος – υπεύθυνος φαρμακοποιός μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Διαχειριστής ορίζεται οποιοσδήποτε εκ των εταίρων (ακόμη και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μετά από συμφωνία των εταίρων.

Ο ιδιώτης δύναται να λαμβάνει έως 6 άδειες εντός του 2016, αυξανόμενες ανά μία μέχρι το 2020 (σύνολο 10).

Στην περίοδο του περασμένου Φεβρουαρίου χορηγήθηκαν 7-9 τέτοιες άδειες.

Δεύτερος τρόπος: Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5β, γ, ε, προκύπτει ότι ένας ιδιώτης, μη φαρμακοποιός, ή εταιρεία συμφερόντων του (πλην Α.Ε.), δύναται να συστήνει οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία (πλην Α.Ε.) με φαρμακοποιό που ήδη λειτουργεί φαρμακείο, με σκοπό την εκμετάλλευση του φαρμακείου αυτού.

Η συμμετοχή των εταίρων στο κεφάλαιο και κερδοζημίες είναι ελεύθερη, π.χ. ο ιδιώτης/εταιρεία με ποσοστό 99% και ο άλλος εταίρος φαρμακοποιός και υπεύθυνος για τη λειτουργία της επιχείρησης, με ποσοστό 1%.

Το πρόσωπο του διαχειριστή ορίζεται από τους εταίρους. Είτε ένας εκ των δύο, είτε και οι δύο.

Το εταιρικό πλέον φαρμακείο δύναται ελευθέρως να μεταφέρεται σε οποιαδήποτε θέση εντός της εδαφικής περιφέρειας στην οποία είχε λάβει άδεια ιδρύσεως ο εταίρος φαρμακοποιός, δίχως περιορισμούς αποστάσεων, που έχουν ήδη καταργηθεί.

Ο δεύτερος τρόπος εισόδου των ιδιωτών στην ιδιοκτησία των φαρμακείων, δίδει σε αυτούς το πλεονέκτημα να συνεργάζονται με υφιστάμενα φαρμακεία που μπορούν να μεταφέρονται στα εμπορικότερα σημεία κάθε περιοχής.

Ο συνολικός αριθμός των φαρμακείων που δύναται να μετέχει ο ιδιώτης (ή και εταιρεία του) για την εκμετάλλευση υφιστάμενων φαρμακείων είναι έως 10 μέχρι το 2020.

Ο ιδιώτης δύναται να μετέχει σε 10 συνολικά σχήματα και των δύο περιπτώσεων. Όχι δηλαδή 10 + 10.

Διευκρινίζω ότι τα εταιρικά σχήματα του δεύτερου τρόπου, υποκατέστησαν τη διάταξη του καταργηθέντος άρθρου 6 του Ν. 328/1976 που προέβλεπε ότι ένας φαρμακοποιός που λειτουργεί φαρμακείο μπορεί να προσλαμβάνει εταίρο ή άλλο φαρμακοποιό ή συγγενή του μέχρι β’ βαθμού. Σε αυτούς τους τελευταίους προστέθηκαν πλέον με την Κ.Υ.Α. Νο. 3 και όλα τα ανθρώπινα όντα ή εταιρείες (πλην Α.Ε.) του πλανήτη, που επιθυμούν να έχουν συνεταίρο Έλληνα φαρμακοποιό και τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν σχέσεις με τον ΕΟΠΥΥ.

Λεπτομερέστερες αναλύσεις προσεχώς.

Αθήνα, 27-05-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr