Με την Κ.Υ.Α. αυτή καταργήθηκαν οι δύο προηγούμενες (82829/2015, 6915/2016) και οριστικοποιήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων.

Πλούσια σε περιεχόμενο, πλούσια σε κενά και ασάφειες, καθώς και με ένα τουλάχιστον λάθος (ο έμμισθος υπεύθυνος φαρμακοποιός και όχι ο αδειούχος, θα εγγράφεται στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο), είναι η πρώτη εκτίμησή μου.

Θα επανέλθω, αφού την κατανοήσω.

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο: ΦΕΚ 1445 Β_23.05.2016

 

 

Αθήνα, 24-05-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr