1103, 2016

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4334 ΚΑΙ 4336/2015 ΚΑΙ ΤΙΣ Κ.Υ.Α. 82829/29-10-2015 ΚΑΙ 6915/29-01-2016

 (Εισαγωγή:

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας δημιούργησαν σοβαρά ερμηνευτικά ζητήματα. Στο Υπουργείο Υγείας, οι διάφορες Περιφέρειες της Χώρας, αποστέλλουν ερωτήματα για διευκρινίσεις, οι οποίες ωστόσο δεν παρέχονται προς το παρόν, καθώς είναι υπό διαβούλευση. Υπάρχει κατά συνέπεια στασιμότητα και αναμονή για αναγκαίες ερμηνευτικές ή νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Το παρόν αποτελεί συμβολή στον προσδιορισμό και οριοθέτηση του προβλήματος).

 

Με […]