Η ανάρτηση από τις Περιφέρειες των κενών θέσεων φαρμακείων θα γίνει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011 (όπως δηλαδή ίσχυε) και όχι με τη διάταξη της ΚΥΑ 82829/29-10-2015 που αναφέρεται στον πληθυσμό των Δήμων.

Επομένως και η Περιφέρεια Αττικής θα επαναρτήσει τις θέσεις (βλέπετε σχετικά την ανάρτησή μου της 28-01-2016 στο site www.arvanitislaw.gr με τους εκεί προβληματισμούς).

Οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν εντός ωρών τη νέα ΚΥΑ που είναι προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η εξέλιξη αυτή είναι η πρώτη απάντηση στον συνάδελφο Π. Καπώνη, που με τίμησε με το σχολιασμό της παραπάνω ανάρτησής μου. Τα σχόλια του συναδέλφου τα αναζητάτε στην ιστοσελίδα του www.caponis.gr  Με τεράστια, μα το Θεό, ευχαρίστηση θα απαντήσω σε όλα τα ζητήματα που έθεσε.

Αναμένω την ΚΥΑ για να έχω ολοκληρωμένη εικόνα.

Μέχρι τότε, οψόμεθα.

 

Αθήνα, 29-01-2016

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr