Ξαναδιάβασα προσεκτικά τη χθεσινή Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Τη συνέδεσα λεκτικά με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. Οδηγήθηκα σε διαπιστώσεις… απέκτησα απορίες.

Επαναδιατυπώνω τη χθεσινή μου ανάρτηση με τίτλο «Προβληματική Εγκύκλιος για θεραπεία της προβληματικότερης Κ.Υ.Α.»

ΑΡΘΡΟ 2 παρ. 3 Κ.Υ.Α.:

«Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)».

Μετάφραση: «Νεοϊδρυόμενο σε κενή θέση φαρμακείο (σύμφωνα με την αναλογία 1/1000 σε επίπεδο δήμου) εγκαθίσταται όπου επιθυμεί στα όρια του Δήμου της αρεσκείας του».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Πρώτο Εδάφιο: «Σας γνωρίζουμε ότι… η Κ.Υ.Α. ρυθμίζει ζητήματα ίδρυσης φαρμακείου».

Μετάφραση: «Δηλαδή μόνον νεοϊδρυόμενα» (Προσθέτω: προφανώς παρανόμως – άνιση μεταχείριση).

Δεύτερο εδάφιο: «Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α. αναφέρεται σε άδειες ίδρυσης φαρμακείων και όχι μεταφοράς φαρμακείων».

Μετάφραση: «Για όσους δεν κατάλαβαν, το ξαναλέμε. Η ευνοϊκή διάταξη ισχύει μόνο για τα νεοϊδρυόμενα σε κενή θέση φαρμακεία. Μην κάνετε λάθος. Εξαιρούνται τα ήδη λειτουργούντα».

Τρίτο εδάφιο: «Για τα θέματα μεταφοράς ήδη λειτουργούντων φαρμακείων εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέστερες της ανωτέρω Κ.Υ.Α. κείμενες διατάξεις».

Μετάφραση: «Επειδή οι λειτουργούντες φαρμακεία έχετε δύσκολο μυαλό και το φυτίλι σας δεν παίρνει εύκολα φωτιά, επαναλαμβάνουμε για εμπέδωση: Εσείς δικαιούσθε να μεταφέρεστε, με τη νομοθεσία που καλώς γνωρίζετε από παλιά, μόνο στο παρακάτω στενό της τοπικής σας κοινότητας. Τελεία και παύλα. Στα «Κανατάδικα» π.χ. της Κέρκυρας θα πάνε μόνο οι εξ εσπερίας ορμώμενοι. Και πάλι τελεία και παύλα».

Τούτων ούτως δοθέντων… η ορθή διατύπωση της Εγκυκλίου θα ήταν σε ελεύθερη μετάφραση η εξής:

Εγκύκλιος

Φράση πρώτη: «Τα νεοϊδρυόμενα σε κενή θέση φαρμακεία (σύμφωνα με την αναλογία 1/1000 σε επίπεδο δήμου), με ιδιοκτήτη είτε ιδιώτη είτε φαρμακοποιό, εγκαθίστανται όπου τους συμφέρει στο Δήμο της αρεσκείας τους».

Φράση δεύτερη: «Οι λειτουργούντες φαρμακεία δεν βγαίνουν έξω από την αυλή που παίζουν. Άντε μέχρι τον απέναντι φούρναρη».

Διακόπτω, λόγω άλλων ανειλημμένων υποχρεώσεων. Θα επανέλθω. Υπάρχουν πολλά παραλειπόμενα, άξια μνείας.

Κλείνοντας, λέγω και τα εξής:

Λυπούμαι για το ύφος της γραφής του παρόντος. Δεν αρμόζει σε επαγγελματικό γραφείο. Ωστόσο, δικαιούμαι σαν Έλληνας Πολίτης που είναι και πληροφορημένος και υποψιασμένος, να θυμώνω. Ναι, είμαι θυμωμένος για χίλιους λόγους. Δεν αποδίδω προθέσεις. Δεν παρεμβαίνω στα θεσμικά Όργανα του Κλάδου. Καλά τα βαρύγδουπα περί καρτέλ, αλυσίδων κ.λπ. Ορθώς και δικαίως αμύνεται ο Κλάδος. Μαζί του και τα Δικαστήρια.

Ωστόσο, το παιγνίδι (αν υπάρχει, διότι δεν το φαντάζομαι) παίζεται αλλού.

Επιτρέψτε μου όμως να το …βλέπω… αν είναι σε εξέλιξη.

Υ.Γ. 1. Υπάρχει ειδικό ερώτημα προς το Υπουργείο περί της σαφούς έννοιας της παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α., η απάντηση στο οποίο θα καθιστούσε περιττή την Κ.Υ.Α.;;;

Υ.Γ. 2. Υπάρχει, και εγώ ίσως δεν κατάλαβα, αντίδραση του Κλάδου για το ζήτημα αυτό;;; Διότι η έλλειψη αντίδρασης ισοδυναμεί με αποδοχή. Και ο… πελάτης έχει πάντα δίκιο.

Υ.Γ. 3. Τα Συνταγματικά δικαιώματα περί ίσης μεταχείρισης πώς διασκεδάζονται;;;

Υ.Γ. 4. Με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν έρχονται καρτέλ στην Ελλάδα. Μόνο σε κενές θέσεις;;; Όχι βέβαια, δεν τους αρκούν. Προσοχή στο άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011. Εγώ το έγραψα. Μη χάσει την αξία του. Το προνόμιο ίδρυσης φαρμακείων κατά παρέκκλιση των πληθυσμιακών, με σκοπό τη συστέγαση με λειτουργούν φαρμακείο, εξασφαλίζει τη μείωση της ανεργίας των νέων επιστημόνων φαρμακοποιών. Άρα υπηρετεί κοινωνικό σκοπό και δεν αποτελεί μέσο εξυπηρέτησης και πλουτισμού των επενδυτών ιδιωτών.

Υ.Γ. 5. Τα καρτέλ θα έλθουν μετά χαράς μόλις αρθούν οι πληθυσμιακοί περιορισμοί. Λέτε;;;

Υ.Γ. 6. Η έπαρση περί του ότι το ελληνικό μοντέλο διαθέτει την άριστη γεωγραφική κατανομή και διασπορά των φαρμακείων, λαμβανομένου υπόψη του αναγλύφου και του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας, πώς χωνεύεται;;;

Υ.Γ. 7. Αναμένεται ο καλλιτέχνης που θα φιλοτεχνήσει το λεκτικό της κυβίστησης. Στο δρόμο είναι και αγωνιώ να δω την τεχνοτροπία.

 

Αθήνα, 12-11-2015

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr