Δημοσιεύθηκε σήμερα η υπ’ αρ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.85101/06-11-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, απευθυνόμενη προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και τον Π.Φ.Σ., με το εξής περιεχόμενο:

«Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι η αρ. πρωτ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29-10-15 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου» (ΦΕΚ 2330 Β’) ρυθμίζει ζητήματα ίδρυσης φαρμακείου.

Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται σε άδειες ίδρυσης φαρμακείων και όχι μεταφοράς ήδη λειτουργούντων. Για τα θέματα μεταφοράς ήδη λειτουργούντων φαρμακείων εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέστερες της ανωτέρω ΚΥΑ κείμενες διατάξεις».

Αντιλαμβάνομαι την Εγκύκλιο αυτή ως πυροσβεστικό πρώτο και αναγκαίο βήμα προκειμένου:

 

  1. Να αναστείλει προθέσεις φαρμακοποιών να ζητήσουν τη μεταφορά των φαρμακείων τους από την τοπική ή δημοτική κοινότητα ή την Δημοτική Ενότητα, στην οποία έλαβαν τις άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας τους, σε άλλη επιθυμητή εδαφική περιφέρεια του Δήμου στον οποίο ανήκουν.

(Δηλαδή μεταφορά φαρμακείου από μία τοπική κοινότητα σε άλλη τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα, συγκεκριμένου Δήμου, ευθέως κατά σειρά ή χιαστί. Παραδείγματα:

α. Περιφέρεια Αττικής: Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, απαρτιζόμενος από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Η εγκύκλιος λέει ότι φαρμακείο που λειτουργεί στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Δημοτική Ενότητα Βάρης.

β. Δήμος Κέρκυρας (όλο το νησί):

Η Εγκύκλιος λέει ότι φαρμακείο που λειτουργεί π.χ. στη Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης, δεν μπορεί να μεταφερθεί στα «Κανατάδικα» (Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων), ήτοι στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, διότι άλλως τα «Κανατάδικα» θα μετονομασθούν σε… «Φαρμακάδικα», προσθέτω εγώ.

 

Β. Να αποτρέψει τις αρμόδιες Περιφέρειες να εγκρίνουν τέτοιες μεταφορές.

 

Πρόκειται για ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ που καλείται να διορθώσει το ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑ που συνιστά η παρ. 3 του άρθρου 2 της επίμαχης Κ.Υ.Α., η οποία πρέπει άμεσα να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, αν δεν επιχειρείται (με εξίσου παράνομο τρόπο) η ανατροπή του «μηχανισμού» εφαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων (ένα φαρμακείο ανά χίλιους κατοίκους) που θεσπίζει το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011.

Ειδικότερα, η Εγκύκλιος αυτή επισημοποιεί δύο πράγματα:

α. Την πρόθεση της Πολιτείας να ανατρέψει πράγματι τον παραπάνω μηχανισμό. (Δεν τολμώ να το πιστέψω. Επιμένω ότι πρόκειται για παρανόηση).

β. Να στερήσει το δικαίωμα μεταφοράς φαρμακείου από περιοχή σε περιοχή στον ίδιο Δήμο, ήδη λειτουργούντος φαρμακείου, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητος, σε σχέση με ένα νεοϊδρυόμενο φαρμακείο.

Παράδειγμα:

  • Η Εγκύκλιος επιτρέπει σε ιδιώτη ή φαρμακοποιό να ιδρύσει νέο φαρμακείο στην Κέρκυρα και να το εγκαταστήσει απ’ ευθείας στα «Κανατάδικα»
  • Η Εγκύκλιος απαγορεύει σε φαρμακείο που ήδη λειτουργεί στη Λευκίμμη, να μεταφερθεί στα «Κανατάδικα».

Εμφανής… εμφανέστατη η άνιση μεταχείριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων, η οποία, ανεξάρτητα από τις προβλέψεις της Εγκυκλίου, μπορεί να αποκατασταθεί δικαστικά, μετά από άσκηση του ενδεικνυόμενου ένδικου μέσου. (Αν φθάσουν εκεί τα πράγματα, ζητείται έλεος!!! και επιβάλλεται ευχέλαιο!!!)

 

Επανέρχομαι λοιπόν στη βάση – αφετηρία του προβλήματος που είναι η παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α., ορίζουσα ότι:

«Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)»

Στην ανάρτησή μου της 06-11-2015 (www.arvanitislaw.gr) υπό τον τίτλο «Πουκάμισο αδειανό η Κ.Υ.Α για τα φαρμακεία», στην οποία και παραπέμπω, αναλύω εκτενώς το ζήτημα και τον παράνομο χαρακτήρα, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, της διάταξης αυτής. Προφανώς δεν αξιολογήθηκε επαρκώς το περιεχόμενό της, αν βεβαίως υπέπεσε στην αντίληψη των αρμοδίων.

 

Εξηγώ συνοπτικά:

  1. Η διάταξη αυτή, ως έχει η διατύπωσή της, παρεμβαίνει πανηγυρικά στο μηχανισμό εφαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων που θεσπίζει το άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011.
  2. Με το Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ.12, περίπτωση 18, αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 Ν. 1963/91 που όριζε τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ιδρύσεως φαρμακείων.

Οι διατάξεις του αντικατασταθέντος άρθρου δεν έχουν καμία σχέση με τα πληθυσμιακά κριτήρια και τον μηχανισμό εφαρμογής του άρθρου 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011.

  1. Ο Ν. 4336/2015 όρισε ότι με Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Εξουσιοδότησε επομένως ο Νόμος τον Υπουργό να αποφασίσει για τα θέματα που περιλαμβάνονταν στο αντικατασταθέν άρθρο 1 του Ν. 1963/91, το οποίο είναι άσχετο με τα πληθυσμιακά κριτήρια του Ν. 3918/2011.

Άλλωστε, ο Ν. 4336/2015 δεν κατάργησε ούτε τροποποίησε τον Ν. 3918/2011. Παρανόμως λοιπόν, και χωρίς εξουσιοδότηση νόμου, η Κ.Υ.Α. τροποποιεί εμμέσως… πλην ευθέως, τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3918/2011 (άρθρο 36 παρ. 3).

  1. Η επίμαχη διάταξη της Κ.Υ.Α. παραβιάζει ευθέως την διάταξη του άρθρου 36 παρ. 3 Ν. 3918/2011 που θεσπίζει τα πληθυσμιακά κριτήρια και τον μηχανισμό εφαρμογής τους, για τους λόγους που αναφέρω στην άνω ανάρτησή μου.

Ενημερώνω ότι αν ανατραπεί ο μηχανισμός εφαρμογής των πληθυσμιακών κριτηρίων, ο Κλάδος θα χωρισθεί σε δύο στρατόπεδα.

Στο ένα θα είναι αυτοί που επιθυμούν τη μεταφορά τους σε κεντρικότερα σημεία.

Στο άλλο αυτοί που θα αμύνονται.

Σας διαβεβαιώ ότι μολύβι και χαρτί για τους υπολογισμούς είναι ήδη πάνω στο τραπέζι.

Το σκηνικό στο «ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ» είναι έτοιμο. Οι μονομάχοι στην αρένα. Οι θεατές στις κερκίδες. Το αναμενόμενο σήμα του Καίσαρα θα γράψει την ιστορία.

 

Καλημέρα και… οψόμεθα.

 

11-11-2015

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr