1211, 2015

…Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΙΟ

Ξαναδιάβασα προσεκτικά τη χθεσινή Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Τη συνέδεσα λεκτικά με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. Οδηγήθηκα σε διαπιστώσεις… απέκτησα απορίες.

Επαναδιατυπώνω τη χθεσινή μου ανάρτηση με τίτλο «Προβληματική Εγκύκλιος για θεραπεία της προβληματικότερης Κ.Υ.Α.»

ΑΡΘΡΟ 2 παρ. 3 Κ.Υ.Α.:

«Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις […]

1211, 2015

…ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑ… ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΩ

Προχθές, εξαιρετικά παρατηρητική Διευθύντρια Περιφέρειας, με ερώτησε τηλεφωνικά για το εξής:

«Πάντοτε οι Νομαρχίες – Περιφέρειες ζητούσαν ως προϋπόθεση – δικαιολογητικό  για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (6 ευρώ σήμερα).

Ωστόσο, ούτε η Κ.Υ.Α., αλλά ούτε και το άρθρο 1 του Ν. 1963/91, το περιεχόμενο του οποίου θα επαναδιατύπωνε, το […]

1111, 2015

…ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ… ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ Κ.Υ.Α.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η υπ’ αρ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.85101/06-11-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, απευθυνόμενη προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και τον Π.Φ.Σ., με το εξής περιεχόμενο:

«Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι η αρ. πρωτ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29-10-15 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου» (ΦΕΚ 2330 Β’) ρυθμίζει ζητήματα ίδρυσης φαρμακείου.

Συγκεκριμένα, η παρ. 3 […]

611, 2015

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΔΕΙΑΝΟ» Η Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: «Περί όνου σκιάς»

Η επίμαχη Κ.Υ.Α. είναι ανεφάρμοστη ως προς όλα ανεξαιρέτως τα σκέλη της, αν δεν υπάρξουν διορθωτικές και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και δεν δοθούν οδηγίες (εγκύκλιοι) στις αρμόδιες Περιφέρειες.

Ήδη οι τελευταίες, δικαίως αυτή τη φορά, κατέβασαν «ρολά». Ενημερωτικά δε αναφέρω ότι την ερχόμενη Δευτέρα όλοι οι Τομείς της Περιφέρειας Αττικής θα διασκεφθούν, προκειμένου να τηρήσουν ενιαία […]