Στη χθεσινή μου ανάρτηση επιφυλάχθηκα, και μάλιστα ορθώς, να αξιολογήσω την Κ.Υ.Α. Υπολόγιζα να αποκτήσω άποψη από τη σημερινή συνέντευξη του Υπουργού Υγείας. Παρακολούθησα τη συνέντευξη. Απέκτησα άποψη.

Η Κ.Υ.Α. είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και μάλλον σε γνώση του Υπουργού. Θα χρειασθούν, όπως και ο ίδιος δήλωσε, πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις  για την εφαρμογή της.

Ομολογώ ωστόσο ότι η Κ.Υ.Α. έχει τρομακτικά λάθη, τεράστια κενά, εύκολα δημιουργεί παρανοήσεις και μπορεί πανεύκολα να δημιουργήσει δίκες προθέσεων και καταδίκες. Όλα αυτά αδίκως, πιστεύω, λόγω ασαφούς και ανεπαρκούς αιτιολόγησης.

Εκτιμώ ότι ουδείς πρέπει να λάβει τοις μετρητοίς το περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. αυτής, διότι η κατά λέξη εφαρμογή της θα οδηγούσε σε εκτρωματικές κατασκευές που ίσως δεν φαντάζονται ακόμη και οι συντάκτες της.

Λυπούμαι ωστόσο, διότι σε ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα που αφορά το κύρος της Χώρας, την Ελληνική Κοινωνία και ένα μετά βεβαιότητος χειμαζόμενο Κλάδο που αγωνιά, οι συντάκτες της Κ.Υ.Α. εργάσθηκαν με απόλυτη προχειρότητα ή είχαν εγκληματική άγνοια της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Συγχωρέστε με: η Κ.Υ.Α. αυτή δικαιούται ρεκόρ Γκίνες ανυποληψίας, όχι όσον αφορά τις προθέσεις, αλλά για τη λεκτική και εννοιολογική διατύπωσή της.

Για παράδειγμα, δεν μπορεί η Κ.Υ.Α. αυτή να παραπέμπει στις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν. 4281/2014, που τροποποίησε το άρθρο 1 του Ν. 1963/91, λαμβανομένου υπόψη ότι καταργήθηκε το τελευταίο με το Ν. 4336/2015 του μηνός Αυγούστου. Καταργούμενου του άρθρου 1 του Ν. 1963/91, καταργήθηκε και το άρθρο 216 Ν. 4281/2014. Αφήστε που το τελευταίο δεν έχει το περιεχόμενο που του προσδίδει η Κ.Υ.Α. Έλεος δηλαδή!!!

Να προσεχθεί ιδιαίτερα και κάτι άλλο.

Η παρ. γ’ του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ορίζει ότι για την απόκτηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ο αιτών (φαρμακοποιός ή ιδιώτης) πρέπει «να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή –sic!!!- από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία». Με λίγα λόγια φαρμακοποιός που οφείλει φόρους κληρονομίας και δεν μπορεί να εξοφλήσει, δεν θα μπορεί να ανοίγει φαρμακείο;;; Και πάλι έλεος!!!

Στον αέρα είναι όλα. «Ας κατακάτσει ο κουρνιαχτός να μετρηθεί το ασκέρι», που έλεγε και ο ιστορικός Μακρυγιάννης.

Το Σαββατοκύριακο θα ασχοληθώ με όλες τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. Τι φάρμακο υπάρχει που να μη δημιουργεί νύστα, αλλά να καταπραΰνει τον θυμό και την οργή; Θα μου χρειασθούν, πιστεύω.

Προτροπή: Μην παραδώσετε την κρίση σας στο θυμικό σας.

Χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα, αν ενδιαφέρει η ουσία.

…και, πάταξον μεν, άκουσον δε.

Υ.Γ. Ωστόσο, ο Κλάδος ορθώς διαμαρτύρεται!!!

 

Αθήνα, 30-10-2015

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr