Αντιστέκομαι σθεναρά (!!!) να αξιολογήσω, σχολιάσω και χαρακτηρίσω τη νέα Κ.Υ.Α. για τα φαρμακεία.

Επιφυλάσσομαι!!! Θα προτιμούσα να ακούσω αύριο τη συνέντευξη του κ. Υπουργού Υγείας για να επιβεβαιώσω:

  1. Ότι πράγματι το κείμενο αυτό θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.
  2. Ότι πράγματι η εν λόγω Κ.Υ.Α. αποτελεί τον καρπό της επί τρίμηνο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς.
  3. Ότι η εν λόγω Κ.Υ.Α. είναι πράγματι το τελικό νομοθέτημα για τη ρύθμιση του ζητήματος των φαρμακείων ή θα επακολουθήσουν και άλλα που θα βάλουν σε τάξη την εύρυθμη αδειοδότηση και λειτουργία των φαρμακείων, έστω και με την είσοδο στο χώρο μη φαρμακοποιών και θα ρυθμίσουν εκείνα τα θέματα που περιλάμβανε η καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 6 Ν. 328/76.
  4. Ότι πράγματι οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών προτίθενται να δημιουργήσουν συνεταιριστικά φαρμακεία, τα οποία θα ανταγωνίζονται τα ατομικά φαρμακεία των μελών τους.
  5. Ότι πράγματι ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης. Διάβασαν άραγε οι Θεσμοί την διάταξη που επιτρέπει μόνο στα Νομικά Πρόσωπα των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών να ιδρύουν επ’ ονόματί τους φαρμακεία, κατ’ αποκλεισμό των άλλων Νομικών Προσώπων και συμφώνησαν;;;

Και αν η διάταξη, ως έχει, λειτουργήσει ως… ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ;;;

Το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. αναφέρει ότι «Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας».

Διάβασα σε ένα νομικό βιβλίο περί εταιρειών ότι «η εταιρεία με την στενή έννοια του νόμου περιλαμβάνει την αστική εταιρεία του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα και τις εννέα εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου», στις οποίες βέβαια συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, και η Αφανής Εταιρεία.

Το εύλογο ερώτημα: Οι εταιρείες μεταξύ φαρμακοποιών θα είναι και ΑΦΑΝΕΙΣ;;; Θου, Κύριε!!!

Βασανιστικές οι απορίες μου εφ’ όλης της ύλης.

Αφού πεισθώ και καταλάβω, θα επανέλθω για νομική αξιολόγηση.

Προς το παρόν κυριολεκτικά αδυνατώ.

 

Αθήνα, 29-10-2015

Χρήστος Αρβανίτης

www.arvanitislaw.gr