2608, 2015

ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (70 ΕΤΗ): ΙΣΧΥΕΙ H OXI;

Η με το Ν. 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ 94 τ. Α’) κατάργηση – τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 Ν. 328/76 και του άρθρου 1 Ν. 1963/91, δημιούργησε ήδη προβλήματα στην πράξη.

Σήμερα το πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από την αρμόδια Διεύθυνση κάποιας Περιφέρειας για να εκφέρω τη γνώμη μου επί του εξής ζητήματος, στο οποίο υπήρξε έντονη αντιδικία […]

2408, 2015

ΣΤΟΝ «ΠΑΓΟ» Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟ (4336/14-08-2015-ΦΕΚ 94 τ. Α’) ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

Η θέσπιση του άνω νόμου προκάλεσε ερωτήματα φαρμακοποιών, αλλά και αρμοδίων Διευθύνσεων Περιφερειών, για το περιεχόμενο και έκταση εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας στην παρούσα κατάσταση και μέχρι την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) που θα ρυθμίσει τα συναφή θέματα.

Θυμίζω ειδικότερα ότι:

Ι. Α. Με […]

708, 2015

Οι νέες ρυθμίσεις για τα φαρμακεία

TA ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ» ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ ΕΚΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΕΑΝ ΕΠΙΣΥΜΒΟΥΝ).
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
_________________
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο κόσμος πιστεύει ότι με την επικείμενη παρέμβαση και τροποποίηση στο «ιδιοκτησιακό» καθεστώς των φαρμακείων, θα μπορεί ο οποιοσδήποτε Έλληνας ή αλλοδαπός «κεφαλαιούχος», ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, να ανοίξει […]