1804, 2013

Απολογία Φαρμακοποιών στον Ε.Ο.Φ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Φ. ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (περίπτωση BIOMEDPHARMA LTD)
Τις ημέρες αυτές αποστέλλονται από τον Ε.Ο.Φ. κλήσεις προς φαρμακοποιούς για παροχή απόψεων σχετικά με πωλήσεις φαρμάκων προς την εταιρεία BIOMEDPHARMA LTD, η οποία φέρεται να τα προώθησε περαιτέρω στο εξωτερικό. Διαδικαστικά, ο Ε.Ο.Φ., μετά την αξιολόγηση των εξηγήσεων των φαρμακοποιών, θα εισηγηθεί στον […]