2002, 2013

Επιβολή από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ της κύρωσης της οριστικής καταγγελίας της σύμβασης φαρμακοποιού με το ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με χθεσινές του αποφάσεις (20-02-2013) απέρριψε αιτήσεις αναστολής φαρμακοποιών που προσέφυγαν ενώπιόν του για ακύρωση αποφάσεων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ με τις οποίες τους επιβλήθηκε τέτοια κύρωση.
Είναι προφανές ότι η ΟΡΙΣΤΙΚΗ καταγγελία της σύμβασης φαρμακοποιού με τον ΕΟΠΥΥ ισοδυναμεί με ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου του, καθόσον δεν νοείται βιώσιμο […]