510, 2012

Δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων φαρμακείων από τον ΕΟΠΥΥ

Οι Συλλογικές Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του Π.Φ.Σ. ή των τοπικών Φ.Σ. με Ασφαλιστικά Ταμεία για την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων τους, έχει κριθεί, με πάγια νομολογία, ότι είναι Διοικητικές Συμβάσεις. Διαφορές από διοικητικές συμβάσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Με την υπ’ αρ. 2347/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου, που δέχθηκε ως νομικά βάσιμες προηγούμενες […]