1606, 2023

Η ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Στο ΦΕΚ 2802/26-04-2023, Τεύχος Β’, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 2846/Β 4-461/21-04-2023 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορά τη νέα απογραφή του ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού της Χώρας (βλ. Παράρτημα Ι), με βάση τον οποίο καθορίζεται ο αριθμός των νέων φαρμακείων που δύνανται να ιδρύονται στις διάφορες εδαφικές – διοικητικές υποδιαιρέσεις της χώρας κατά την αναλογία […]

912, 2022

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: Ο νέος νόμος για τις συνενώσεις των φαρμακείων, την προτεραιότητα στη λήψη άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και την προμήθεια με φάρμακα των πλοίων, αεροπλάνων και δομών του δημοσίου από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4999/07-12-2022 (ΦΕΚ Α’ 225) υπό τον τίτλο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα στα άρθρα 50 έως 52.

Ειδικότερα:

Α. Με το άρθρο 50 ο φαρμακοποιός που λαμβάνει σύνταξη (το 70% ή το […]

2410, 2022

ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Έλαβα γνώση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (Σ/Ν) για τις συνενώσεις φαρμακείων. Στο δίλημμα δε «αρεστός» ή «χρήσιμος» επιλέγω, όπως πάντα, «χρήσιμος».

Καταλήγω αβίαστα στο συμπέρασμα, με την πρώτη κιόλας, δίχως καν δεύτερη ανάγνωση, ότι το Σ/Ν είναι ένα σοβαρά λαθεμένο και «λειψό» κείμενο, τόσο από νομικής, όσο και από ουσιαστικής πλευράς, που αντί να προάγει τον […]

710, 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Διατίθενται άδειες φαρμακείου στους Δήμους Αργυρούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας. Διαδικασία: κατάρτιση του φαρμακείου ή μεταφορά και στη συνέχεια συστέγαση – αποσυστέγαση.Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για απόκτηση επιχειρήσεων φαρμακείων στην Αττική με μηνιαίο τζίρο άνω των 30.000 ευρώ. Διαδικασία: συστέγαση – αποσυστέγαση.

102, 2021

ΔΙΚΑΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: ΣτΕ 936/2020, 937/2020: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Μέχρι τις 31/01/2021 αναρτήθηκαν από τις Περιφέρειες όλες οι κενές θέσεις φαρμακείων που υπήρχαν στις 31-12-2020 σε όλη τη χώρα.

Από σήμερα έως και 15-02-2021 οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί (και ιδιώτες – μη φαρμακοποιοί, υπό τον όρο συνεταιρισμού με φαρμακοποιό – σύσταση ΕΠΕ κ.λπ.) θα υποβάλλουν αιτήσεις διεκδικώντας τις κενές αυτές θέσεις.

Εφιστώ την προσοχή στους ενδιαφερόμενους να […]

2001, 2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Στο ερώτημα χρήσιμος ή αρεστός, επέλεγα και επιλέγω: χρήσιμος.

Χρήσιμος λοιπόν, έστω και μη αρεστός. Αλλά τούτο έχει ελάχιστη σημασία. Το πολύτιμο διακύβευμα είναι η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από το ποιος βλάπτεται ή ωφελείται από τις κάθε φορά εφαρμοστέες και επίμαχες διατάξεις της.

Πολλοί φαρμακοποιοί ζήτησαν να καταθέσω την άποψή μου για […]

1502, 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (μετά τη χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή), ανεστάλη οριστικά η ισχύς του άρθρου 3 του Π.Δ. 64/2018 που αφορά τα ασυμβίβαστα των φαρμακοποιών που απορρέουν από το άρθρο 2 παρ. 5 γ, iv, v του ιδίου Π.Δ., ως προς τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις φαρμακείων μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της […]

2401, 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΟΣΦΕ ΠΑΝΟΥ ΚΑΠΩΝΗ

Ο εκλεκτός συνάδελφος και φίλος Πάνος Καπώνης, συνοδοιπόρος από τα πολύ παλιά χρόνια και αφοσιωμένος νομικός συμπαραστάτης του κλάδου των φαρμακοποιών, όπως άλλωστε και εγώ, ανάρτησε στις 24-01-2019 στην ιστοσελίδα του δικηγορικού του γραφείου (www.caponislawfirm.com) το παρακάτω σχόλιο:

Τα «ασυμβίβαστα» του Π.Δ. 64/2018 – Η έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ

Επ’ […]

2301, 2019

ΤΟ ΣτΕ, ΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018

Στις 21-01-2019, η Πρόεδρος του ΣτΕ, με προσωρινή διαταγή της (βλ. Παράρτημα 1), ανέστειλε την εφαρμογή της εξάμηνης προθεσμίας που τάσσεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. για την εναρμόνιση των εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων (συστεγασμένα ή όχι, στις οποίες εταίρος ή εταίροι έχουν τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 5γ του Π.Δ. 64/2018) προς […]

811, 2018

«ΒΟΜΒΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ (ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ Π.Δ. 64/2018 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ)

Το Υπουργείο Υγείας, σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, γνωστοποίησε επίσημα τη θέση του για τα ασυμβίβαστα των φαρμακοποιών ως προς τη συμμετοχή τους σε εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων. Υποστηρίζει ότι «στην απαγορευτική διάταξη της παρ. 5 (γ’) του άρθρου 2 του Π.Δ. 64/2018 εμπίπτει κάθε φυσικό πρόσωπο με τις συγκεκριμένες ιδιότητες που αναφέρονται […]